କଂକ୍ରିଟରେ ନିର୍ମିତ ସିଧା ସିଡ଼ିର ଗଣନା |


ସ୍ତରରେ ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଛି 1:

କ ' ଣ ରହିଛି ମିଲିର ଆକାର?ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା C

ସିଡ଼ି ଉଚ୍ଚତା | Y
ଶିଡ଼ି ଲମ୍ବ | X
ସିଡ଼ି ମୋଟେଇ | W
ପ୍ୟାଡ୍ ଲମ୍ବ | A
ପ୍ୟାଡ୍ ମୋଟା | B

ଅତିରିକ୍ତ ମୋଟା | Z
ପଦାଙ୍କ F
ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା | G
ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାସ | D
ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଦୃ for ୀକରଣର ଖଣ୍ଡ | K


Google Play

କଂକ୍ରିଟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସିଧା ସିଡ଼ି ଗଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |


ଗଣନାରେ, ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଛିପାରିବେ |
ପାହାଚ ପାହାଚ

ଏକ ମୋନୋଲିଥିକ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ସିଡ଼ିର ଆକାରର ନାମକରଣ |

ପରିମାପ ମିଲିମିଟରରେ ଅଛି |

X - ଶିଡ଼ି ଲମ୍ବ |
Y - ସିଡ଼ି ଉଚ୍ଚତା |
W - ସିଡ଼ି ମୋଟେଇ |.
A - ପ୍ୟାଡ୍ ଲମ୍ବ |. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଡ଼ି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | = 0.
В - ପ୍ୟାଡ୍ ମୋଟା |
Z - ଅତିରିକ୍ତ ମୋଟା | ଏହାକୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରକାରର ସିଡ଼ିରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ |
ପାହାଚ
F - ଷ୍ଟେପଗୁଡିକର ଲେଜ୍ |
G - ପଦାଙ୍କ ଘନତା | କ୍ଲାସିକ୍ ପ୍ରକାରର ପାହାଚରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟ୍ର୍ୟୁଜନ୍ ର ଘନତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | F.

ପାହାଚ

ଏକଚାଟିଆ ପାହାଚର ଦୃ for ୀକରଣ |
ଫିଟିଙ୍ଗଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ only କେବଳ ଟାଇପ୍ 1 ମୋନୋଲିଥିକ୍ ସିଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ତଥାପି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |


Google Play
କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ପ୍ରବେଶିକା
ଓଡ଼ିଆ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷିତ ହିସାବ ନାହିଁ ।
ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ ଇନ କରି ନିଜ ଗଣନା କରି ମେଲ କରିପାରିବେ ।
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte