ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್


ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಪದ
ಬಡ್ಡಿ ದರ

ವರ್ಷಾಶನ ಪಾವತಿಗಳು
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾವತಿಗಳು


data-full-width-responsive="false">

data-full-width-responsive="false">

ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಸಾಲ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಪದ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪಾವತಿ, ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾಲ ಸೇವೆಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ, ಕಾರು, ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದು ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆರಿಸುವ ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ - ವರ್ಷಾಶನ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ ಸಾಲದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಸಮತೋಲನ ಆಫ್ ಪಾವತಿಸಲು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ತನ್ನ ಸಾಲದ, ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಪದ, ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ನೈಜ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಅತಿಪ್ರತಿಫಲ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾವತಿಗಳು

ಸಾಲದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಬಹುಭಾಗವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಲದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲದೇ ಸಮತೋಲನ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಳಿಕೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಎಂದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಾರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪಡೆಯಲು ಎಂದರ್ಥ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಮೀನು ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರು ಆಕರ್ಷಣೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಎಂದು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ವೇಳೆ ಎರವಲುಗಾರ ಒಂದು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೊರತೆ ಘನತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆಯಾದ ಮಾಡಿದ.

ವರ್ಷಾಶನ ಪಾವತಿಗಳು

ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಫ್ ವರ್ಷಾಶನ ವಿಧಾನ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರವಲುಗಾರನ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪಾವತಿಯ ಈ ವಿಧಾನವು ಬಹುತೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅತಿಪ್ರತಿಫಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂದು ವರ್ಷಾಶನ ಪಾವತಿ ಪ್ರಮುಖ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಾಶನ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ಪಾವತಿ ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ಹಾಗೇಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆ

ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷಾಶನ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಸಮೀಪಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅದು ಭಿನ್ನ ಸಂದಾಯದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.

Google Play
ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪ್ರವೇಶ
ಕನ್ನಡ
ನೀವು ಉಳಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.
ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಹ್ನೆ.


русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.
Google Play