Politika e privatësisë

Administrimi i faqes www.zhitov.ru, në vijim i referuar si Sajti, respekton të drejtat e vizitorëve në sit. Ne e njohim pa mëdyshje rëndësinë e privatësisë së informacionit personal të vizitorëve të Faqes sonë. Kjo faqe përmban informacione se çfarë informacioni marrim dhe mbledhim kur përdorni Faqen. Shpresojmë që ky informacion do t'ju ndihmojë të merrni vendime të informuara në lidhje me informacionin personal që na jepni.

Kjo politikë e privatësisë zbatohet vetëm për faqen dhe informacionin e mbledhur nga dhe nëpërmjet kësaj faqeje.

Mbledhja e informacionit

Kur vizitoni sajtin, ne përcaktojmë emrin e domenit të ofruesit tuaj, vendin dhe kalimet e faqeve të zgjedhura.

Informacioni që mbledhim në sit mund të përdoret për të lehtësuar përdorimin tuaj të sitit, duke përfshirë por pa u kufizuar në:
- organizimi i faqes në mënyrën më të përshtatshme për përdoruesit

Faqja mbledh vetëm informacione personale që ju jepni vullnetarisht kur vizitoni ose regjistroheni në sit. Termi informacion personal përfshin informacione që ju identifikojnë si një individ specifik, si emri ose adresa juaj e emailit. Ndërsa është e mundur të shikoni përmbajtjen e sitit pa kaluar në procesin e regjistrimit, do t'ju kërkohet të regjistroheni për të përdorur disa nga veçoritë.

Faqja përdor cookie për të krijuar raportime statistikore. Cookies përmbajnë informacione që mund të jenë të nevojshme për Faqen - për të ruajtur preferencat tuaja për opsionet e shfletimit dhe për të mbledhur informacion statistikor në sajt, d.m.th. Megjithatë, të gjitha këto informacione nuk kanë të bëjnë fare me ju si person. Cookies nuk regjistrojnë adresën tuaj të emailit ose ndonjë informacion personal rreth jush. Gjithashtu, kjo teknologji në sit përdoret nga sportelet e vizitave.

Përveç kësaj, ne përdorim regjistrat standardë të serverëve të uebit për të numëruar numrin e vizitorëve dhe për të vlerësuar aftësitë teknike të faqes sonë. Ne e përdorim këtë informacion për të përcaktuar se sa njerëz vizitojnë faqen dhe për t'i organizuar faqet në mënyrën më miqësore për përdoruesit, për të siguruar që faqja është e përshtatshme për shfletuesit e përdorur dhe për ta bërë përmbajtjen e faqeve tona sa më të dobishme për vizitorët tanë. Ne regjistrojmë informacion në lidhje me lëvizjet në sit, por jo për vizitorët individualë të sajtit, në mënyrë që asnjë informacion specifik për ju personalisht të mos ruhet ose përdoret nga Administrata e sitit pa pëlqimin tuaj.

Për të parë materiale pa cookie, mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të mos pranojë cookie ose t'ju njoftojë kur ato dërgohen.

Ndarja e informacionit.

Administrata e sitit në asnjë rrethanë nuk shet ose jep me qira të dhënat tuaja personale palëve të treta. Ne gjithashtu nuk zbulojmë informacionin personal të dhënë nga ju, përveçse siç kërkohet me ligj.

Administrata e faqes ka një partneritet me Google, e cila vendos materiale reklamuese dhe njoftime në faqet e sajtit në bazë të rimbursimit. Si pjesë e këtij bashkëpunimi, administrata e sitit sjell në vëmendje të të gjitha palëve të interesuara informacionin e mëposhtëm:
1. Google, si një shitës palë e tretë, përdor cookie për të shërbyer reklama në sit.
2. Kukit e produkteve reklamuese DoubleClick DART përdoren nga Google në reklamat e shfaqura në sajt si një anëtar i programit AdSense për Përmbajtje.
3. Përdorimi i skedarëve DART nga Google i lejon Google të mbledhë dhe të përdorë informacione rreth vizitorëve të sajtit, përveç emrit, adresës, adresës së emailit ose numrit të telefonit, në lidhje me vizitat tuaja në sit dhe faqet e tjera të internetit në mënyrë që të ofrojë reklamat më të rëndësishme për mallrat dhe shërbimet.
4. Google përdor politikën e vet të privatësisë për të mbledhur këtë informacion.
5. Përdoruesit e faqes mund të tërhiqen nga përdorimi i skedarëve DART duke vizituar faqen Reklamat e Google dhe politikat e privatësisë së sajtit partner.

Mohimi i përgjegjësisë
Ju lutemi, kini parasysh se transmetimi i informacionit personal kur vizitoni faqet e palëve të treta, duke përfshirë faqet e kompanive partnere, edhe nëse faqja e internetit përmban një lidhje me sitin ose faqja ka një lidhje me këto faqe interneti, nuk i nënshtrohet këtij dokumenti. Administrata e faqes nuk është përgjegjëse për veprimet e faqeve të tjera të internetit. Procesi i mbledhjes dhe transmetimit të informacionit personal kur vizitoni këto faqe rregullohet nga dokumenti


Llogaritje pa pagesë e sasive te materialeve të ndërtimit