to dara
to dara
odi
odi

Awọn aaye laarin awọn ile-iṣẹ ti awọn afowodimu 104 mm
Awọn aaye laarin awọn afowodimu 44 mm

Awọn iga ti awọn afowodimu

  1. 1400 mm - 2 Ege.
  2. 1450 mm - 2 Ege.
  3. 1495 mm - 2 Ege.
  4. 1536 mm - 2 Ege.
  5. 1571 mm - 2 Ege.
  6. 1602 mm - 2 Ege.
  7. 1628 mm - 2 Ege.
  8. 1650 mm - 2 Ege.
  9. 1668 mm - 2 Ege.
10. 1682 mm - 2 Ege.
11. 1692 mm - 2 Ege.
12. 1698 mm - 2 Ege.
13. 1700 mm - 1 Ege.


© www.zhitov.ru