Nhiều kích thước 11.25 Ares hoặc 1125 m2
Tổng chu vi của trang web 135.41 m
Số cực ở phía trên 9
Số lượng các cột ở bên phải 11
Số cực ở phía dưới 8 (Chân dài 30.41 mét, có tính đến các cửa khẩu - 26.41 m)
Số cực ở phía bên trái 12
Góc bài viết - 4 cột
Tổng số bài viết: 44 (bao gồm cả cực cho các cửa khẩu)
Khoảng cách giữa các bài viết:
ở phía trên 3 m
ở phía bên phải 2.92 m
ở phía dưới 3.38 m
ở phía bên trái 3.08 m

Chi phí cực 17600

Tổng số: 17600

© www.zhitov.ru