Tỷ lệ nước lạnh và nước nóng
Tỷ lệ nước lạnh và nước nóng
Nhiệt độ nước sau khi trộn 27.9°
Nước lạnh 71.4% (50 lít)
Nước nóng 28.6% (20 lít)


© www.zhitov.ru