Kích thước đống sỏi hoặc cát
Kích thước đống sỏi hoặc cát

Khối lượng của cọc 3.047 m3
Diện tích bề mặt của heap 10.1 m2© www.zhitov.ru