Tấm che mặt
Tấm che mặt

Vật liệu chiều rộng visor: 1654 mm
Các khu vực của tấm che mặt: 0.86 m2
Bán kính: 1087.5 mm


© www.zhitov.ru