Xem nhiều
Xem nhiều
Hình bên
Hình bên
tầm nhìn
tầm nhìn

45°
54.7°

1.883 m2     (1882548 mm2)
1.434 m2     (1433675 mm2)
Khối lượng 0.235 m3     (234952174 mm3)


Chiều dài 1800 mm
Chiều rộng 1150 mm


© www.zhitov.ru