Khả năng vẽ
Khả năng vẽ

Kết quả tính toán
Dung tích thùng 5.76 m3 hoặc 5760 lít
Số lượng chất lỏng 3.6 m3 hoặc 3600 lít
Thể tích phần trống 2.16 m3 hoặc 2160 lít

Vuông dưới cùng 3.6 m2
Diện tích bề mặt bên 12.16 m2
Tổng diện tích năng lực 19.36 m2


© www.zhitov.ru