Các kích thước của các mái nhà tại phía sau.
Các kích thước của các mái nhà tại phía sau.

Dữ liệu ban đầu
Chiều rộng của xà 150 mm
Chiều dày của các vì kèo 50 mm
Mái hiên 500 mm
Chiều rộng của mái nhà trên tường 5000 mm
Cao 2000 mm
Chiều dài của mái nhà 6200 mm

Kích thước của mái nhà
Lá về chiều cao 6463 mm
Web rộng 6200 mm
Diện tích mái nhà 40.1 mét vuông

Kèo dài 6463 mm
Số giàn 11
Số tiền xà liệu 0.53 mét khối
Số hàng của Ban cơ sở tiện gia 42
Khối lượng của Ban cơ sở tiện gia 0.97 mét khối hoặc 44 miếng 6 m
Số lượng vật liệu lợp mái nhà chính 28 tờ
3.6 hàng loạt 7.7 lá rộng
Vật liệu lót (nhựa đường, vật liệu lợp mái ...) 41 mét vuông
Ruberoid 3 dạng cuộn (đến 15 feet vuông cuộn) hoặc nhựa đường 3 dạng cuộn (đến 20 feet vuông cuộn)
Khi chồng lên nhau 10%

Đối với một tính toán chính xác hơn các vật liệu đọc và giúp đỡ!


© www.zhitov.ru