Chung vẽ
Chung vẽ

Dữ liệu ban đầu
Chiều rộng của xà 150 mm
Đe dọa 500 mm
Chiều rộng của căn nhà vào các kích thước bên ngoài 6000 mm
Chiều cao của mái nhà bắt đầu trượt 2000 mm

Chiều dài nhô ra để các vì kèo 3551 mm
Đe dọa 592 mm
Tổng chiều dài của xà nhà và mái hiên 4143 mm
Góc cắt 58°
Khoảng cách từ mép xà trước khi rửa 100 mm
Lưu ý rằng khoảng cách này nên đo góc 58° trên xà nhà bên bờ vực

© www.zhitov.ru