tấm gắn Scheme
tấm gắn Scheme
Sửa chu vi 48 thanh
Vít bắt trên máy bay 21 thanh
Chốt trên một tờ Tổng cộng 69 thanh
Diện tích của một tờ đơn 3 m2
Diện tích 100 m2
Số tờ 33.3 thanh
Tổng số ốc vít 2298 thanh


© www.zhitov.ru