Tổng quan về các bước
Tổng quan về các bước
Chi tiết bậc và bậc thang
Chi tiết bậc và bậc thang

Góc nâng 15.5°
Chiều rộng phần bước 311 mm
Chiều rộng phần nâng 192 mm


© www.zhitov.ru