Các bản vẽ tổng cầu thang
Các bản vẽ tổng cầu thang

tầm nhìn
tầm nhìn


Kích thước của bước
Kích thước của bước
Kích thước của các bộ phận chuỗi
Kích thước của các bộ phận chuỗi

Xem nhiều
Xem nhiều

sân khấu
sân khấu

Khuyến nghị
Phù hợp với tiện nghi công thức
Đủ độ sâu của bước
Thuận tiện cầu thang độ nghiêng 36.2°
Thoải mái thang

Dữ liệu ban đầu
Chiều cao của cầu thang 2500 mm
Chiều dài của cầu thang theo kích thướt 3000 mm
Chiều rộng bản thang 900 mm
Số bậc 12 + Sân chơi trẻ em
Chiều dày của các bước 50 mm
Chiều rộng Mặt bậc 50 mm

Độ dốc cầu thang 36.2°

Kích thước của bước
Chiều dầy cổ bậc 192 mm
Độ sâu bước 313 mm
Chiều cao của khoảng sáng 142 mm

Diện tích tất cả các cấp 3.375 m2
Các khu vực của nền tảng vật chất 1.665 m2

Số hồ sơ kim loại
Bowstring 11199 mm
Sân chơi trẻ em 5240 mm
Tổng cộng 16439 mm


© www.zhitov.ru