Khuyến nghị
Phù hợp với tiện nghi công thức
Đủ độ sâu của bước
Thuận tiện cầu thang độ nghiêng 39.8°
Thoải mái thang

Các bản vẽ tổng cầu thang
Các bản vẽ tổng cầu thang

Kích thước của bước
Kích thước của bước

sân khấu
sân khấu
Người thiết kế
Người thiết kế

Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ


Dữ liệu ban đầu
Chiều cao của cầu thang 2500 mm
Chiều dài của cầu thang theo kích thướt 3000 mm
Chiều rộng bản thang 900 mm
Số bậc 13
Chiều dày của các bước 50 mm
Chiều rộng Mặt bậc 50 mm

Chiều dài của dầm các 3734 mm
Khoảng cách từ đầu chuỗi đến sự hỗ trợ đầu tiên từ trên cao 56 mm
Bước lắp hỗ trợ 300 mm
Số lượng tài liệu hỗ trợ cho chuỗi duy nhất 2240 mm
Độ dốc cầu thang 39.8°

Kích thước của bước
Chiều dầy cổ bậc 192 mm
Độ sâu bước 281 mm
Chiều cao của khoảng sáng 142 mm
Diện tích tất cả các cấp 3.285 m2


© www.zhitov.ru