Pattern mạng
Pattern mạng
yếu tố bản vẽ
yếu tố bản vẽ

Khoảng cách giữa các thanh dọc 150.4 mm
thành viên khung ngang 1500 mm
Các thành viên khung dọc 1950 mm
liệu khung Tổng cộng 6900 mm

Chiều dài của các thanh dọc 1950 mm
thanh nguyên liệu Tổng cộng 15600 mm

yếu tố ngang 54 thanh
Chiều dài của một nguyên tố 224.8 mm
yếu tố vật chất Tổng cộng 12137 mm


© www.zhitov.ru