Chi tiết
Chi tiết
Cốt thép
Cốt thép

Vật liệu

Dấu chân của móng: 14.25 m2
Số lượng cụ thể cho nền tảng: 22.8 m3

Tất cả đồ đạc tại các trong 4 hàng loạt: 442.2 m
Ngang hàng: 132 m
Thanh dọc: 211.2 m
Que kết nối: 99 m
Kết nối: 66
Tổng trọng lượng của các van: 392.39 kg

Diện tích của ván khuôn: 86.4 mét vuông
Gỗ xẻ: 2.16 mét khối
hoặc 145 Ban chiều dài 6000 mm, chiều rộng 100 mm

Chi phí

Yêu cầu số lượng bao xi măng trên 50 kg: 160 hoặc 8000 kg
Giá xi măng 32000

cát 20000 kg
Chi phí của cát 6000

đá dăm 28800 kg
Chi phí của sỏi 11520

Thông tin 2.16 mét khối
Chi phí của gỗ 11880

Cốt thép 392.39 kg
Phòng phụ kiện 7847.8

Tổng số: 69247.8


© www.zhitov.ru