Diện tích khai quật: 24 mét vuông
Khối lượng khai đào: 36 mét khối

Chi phí
Chi phí đào hố: 18000
Chi phí của việc loại bỏ các đất: 7200

Tổng số: 25200


© www.zhitov.ru