Kế hoạch đặt decking
Kế hoạch đặt decking
Kế hoạch đặt lag nhôm
Kế hoạch đặt lag nhôm

diện tích sân thượng 60 m2
bảng loạt hoàn chỉnh 39
Số bảng 134 thanh chiều dài 3 m
trễ nhôm 228 m
thiết bị đầu cuối ban đầu 30 thanh
ga chính 1140 thanh
cuối thiết bị đầu cuối 30 thanh

nền tảng: bê tông xong sàn mức lên đến 80 mm tính từ đáy
pad cao su 100*100*5 mm 380 thanh


© www.zhitov.ru