Số lượng và chi phí vật liệu để làm 5 mét khối bê tông
Bao xi măng trên 50 kg

Số lượng yêu cầu của bao xi măng 30 (1500 kg)
Giá xi măng 6000

cát 3750 kg
Chi phí của cát 1125

đá dăm 5400 kg
Chi phí của sỏi 2160

Tổng số: 9285


© www.zhitov.ru