Дивар мәйданы тулы 29.15 м2
Тәрәзә өлкәсе 0.96 м2 (1 Компьютер)
Ишек мәйданы 1.52 м2 (1 Компьютер)
Ишекләр һәм тәрәзәләр кертеп дивар мәйданы 26.67 м2
Периметр 11 м

Бер роллның мәйданы 5 м2
Блэйд озынлыгы 2.8 м
Бөтен картиналар 3 Компьютер
Eachәр роллның балансы 1.6 м
Картиналар саны тарафыннан 2.8 м ~18 Компьютер

Обои роликлары кирәк Барлыгы 6 Компьютер
Лефтоверлар 3.33 м2 яки 0.67 ролл© www.zhitov.ru