Тәкъдимнәр
Уңайлык формуласына туры килә
Stepитәрлек адым тирәнлеге
Уңай баскыч почмагы 39.8°
Уңайлы баскыч
Як күренеше
Як күренеше

Алгы күренеш
Алгы күренеш

Сәхнә схемасы
Сәхнә схемасы

Aboveгарыдан карау
Aboveгарыдан карау

Косуре рәсеме
Косуре рәсеме

Адымнар ясау
Адымнар ясауБашлангыч мәгълүматлар
баскыч биеклеге 2500 мм
Пландагы баскычның озынлыгы 3000 мм
Адымнар саны 13
Адым калынлыгы 50 мм
адымнар 50 мм

Косур баскычлары
Косур озынлыгы 3873 мм
Баскыч почмагы 39.8°

Адым зурлыклары
Адым биеклеге 192 мм
Адымнар тирәнлеге 281 мм
Көтү биеклеге 142 мм


© www.zhitov.ru