3D

Тәкъдимнәр
Уңайлык формуласына туры килә
Stepитәрлек адым тирәнлеге
Уңай баскыч почмагы 39.8°
Уңайлы баскыч
Як күренеше
Як күренеше

Алгы күренеш
Алгы күренеш

Сәхнә схемасы
Сәхнә схемасы

Aboveгарыдан карау
Aboveгарыдан карау

Бостринг рәсеме
Бостринг рәсеме

Адымнар ясау
Адымнар ясауБашлангыч мәгълүматлар
баскыч биеклеге 2.5 м     (2500 мм)
Пландагы баскычның озынлыгы 3000 мм
Адымнар саны 13
Адым калынлыгы 50 мм
адымнар 50 мм

Баскыч баскычлары
Озынлык 4167 мм
Баскыч почмагы 39.8°

Адым зурлыклары
Адым биеклеге 192 мм
Адымнар тирәнлеге 281 мм
Көтү биеклеге 142 мм


© www.zhitov.ru