Тән материалы: 4.97 м2
Барлык эчке өлешләр материалы: 4.16 м2

Меззанин киштәсе материалы: 0.52 м2
Бүлек материалы: 2.1 м2
Саклау материалы: 1.54 м2
Арткы дивар мәйданы: 3.74 м2

Чокырлар кую: 96 Компьютер.© www.zhitov.ru