ku leha ka mugodi: 6 m
ndhawu ya mugodi: 3.6 swikwere mitara
vholumo ya mugodi: 3.6 tikhubiki mitara

Vholumo leyi pfunaka: 2.88 tikhubiki mitara
volumin ya xirhendzevutani: 0.72 tikhubiki mitara

Madurhelo
ku chela mugodi ntsengo: 1800
ntsengo wo susa misava: 720

Hinkwaswo: 2520


© www.zhitov.ru