3D


Ndhawu ya le hansi 27 m2

Vuxokoxoko bya ku leha 6000 mm - 2 PCS.
Vuxokoxoko bya ku leha 4400 mm - 11 PCS.
Vuxokoxoko bya ku leha 500 mm - 4 PCS.
Vuxokoxoko bya ku leha 550 mm - 36 PCS. (9*4)

Ku leha hinkwako ka swiphemu 82200 mm (82.2 m)
Vholumo ya timhandzi 0.62 m3 kumbe 14 swiphemu hi 6 timitara
Volume exikarhi ka lags na jumpers 3.43 m3 (ku endlela ku pfaleriwa ka swilo)

Swihlanganisi swa makumu swi hlwela ku ya eka lags 22 PCS. (eka swihlanganisi)
End connections ya ti jumpers kuya eka lags 80 PCS. (eka swihlanganisi)
Swihlanganisi swa Makumu Hinkwawo 102 PCS. (eka swihlanganisi)

Nhlayo ya tilayini ta bodo ya le hansi 45
Vholumo ya le hansi 1.35 m3 kumbe 45 swiphemu hi 6 timitara

Nhlayo ya tilayini "tibodo ta le hansi ka misava" - 38
Vholumo ya bodo 0.56 m3 kumbe 38 swiphemu hi 6 timitara


© www.zhitov.ru