Xikimi xo boha xiphepherhele
Xikimi xo boha xiphepherhele
Swihlanganisi leswi rhendzeleke perimeter 48 swilo
Ku boha eka xihahampfhuka 21 swilo
Swikhomanisi eka phepha rin’we Hinkwaswo 69 swilo
Ndhawu ya phepha rin’we 3 m2
Xikwere 100 m2
Nhlayo ya maphepha 33.3 swilo
Swihlanganisi Hinkwaswo 2298 swilo


© www.zhitov.ru