Xivono xa le tlhelo ni xa le mahlweni
Xivono xa le tlhelo ni xa le mahlweni
Swipimelo swa lwangu
Swipimelo swa lwangu


Ndhawu ya greenhouse: 11.25 m2
Vholumo ya greenhouse: 21.38 m3
Perimeter ya xirhendzevutani: 14 m

Ndhawu leyi heleleke ya nghilazi: 36.36 m2
ndhawu ya le henhla ka lwangu: 13.36 m2 (2 x 6.68)
Ndhawu ya rirhangu ra le tlhelo: 13.5 m2 (2 x 6.75)
Ndhawu ya facade: 9.5 m2 (2 x 4.75)

Ku leha ka switirhisiwa swa furemu: 122.12 m


© www.zhitov.ru