ku dirowa ndhawu ya mabofu cutaway
ku dirowa ndhawu ya mabofu cutaway


Ndhawu leyi nga voniki 48.96 m2
Vholumo ya ndhawu leyi nga voniki 34.762 m3

Xitirhisiwa xa geotextile 48.96 m2
Ku tiyisisa mesh 48.96 m2
Ku sivela mati 74.52 m2
Ribye ro pava 48.96 m2
Xotiya 4.896 m3
ku pfaleriwa ka swilo 2.448 m3
Gravel ya xirhendzevutani 14.688 m3
sava 9.792 m3
Ndzilekano 45.6 m
Ku leha ka fomo 45.6 m
Ndhawu ya fomo 32.376 m2


© www.zhitov.ru