3D

Pagguhit ng barrels
Pagguhit ng barrels

Mga resulta ng pagkalkula
Dami ng lalagyan 0.2262 m3 o 226.1947 l
Ang halaga ng likido 0.1414 m3 o 141.3717 l
Libreng dami 0.0848 m3 o 84.823 l

Ika-area 0.2827 m2
Lateral area ibabaw 1.508 m2
Ang kabuuang lugar ng bariles 2.0735 m2


© www.zhitov.ru