Meýilnamada üçegiň ýarysynyň ölçegleri.
Meýilnamada üçegiň ýarysynyň ölçegleri.

Başlangyç maglumatlar
Rafter ini 150 mm
Has galyňlygy 50 mm
Eaves 500 mm
Damyň ini 6000 mm
Boý Y 1000 mm
Boý Y2 2000 mm
Esasy üçegiň uzynlygy (at) 6200 mm

Üçek ölçegleri
Bütin üçegiň kanwanyň beýikligi 5224 mm
Web ini 6200 mm
Üçek meýdany 32.39 (64.78) inedördül metr

Rafters uzyn 5224 (3162 + 2062) mm
Gämi duralgalarynyň sany 11 (22)
Rater materiallarynyň mukdary 0.43 (0.86) kub metr
Tagta hatarlarynyň sany 27 (54)
Batta tagtalarynyň göwrümi 0.61 (1.22) kub metr ýa-da 28 (56) bölekler 6 metr
Dam örtüginiň mukdary 23 (46) listler
2.9 boýunça 7.7 her ýarym üçin sahypanyň ini

Dam örtügi (äýnek, ruberoid...) 66 inedördül metr
Ruberoid 5 rulolar (Her rulon üçin 15 inedördül metr) ýa-da äýnek 4 rulolar (Her rulon üçin 20 inedördül metr)
Gabat gelmegi bilen 10%


© www.zhitov.ru