Kerpiç diwar bölümi
Kerpiç diwar bölümi

Post beýikligi 1875 mm ýa-da 25 hatarlary (binanyň beýikligini göz öňünde tutýar)
Bir sütüniň göwrümi 125 kerpiç ýa-da 0.24 m3
Boýy 1725 mm ýa-da 23 hatarlary (binanyň beýikligini göz öňünde tutýar)
Aralyk giňlik 3510 mm
Bir aralygyň göwrümi 311 kerpiç ýa-da 0.61 m3
Esasy beýiklik 300 mm ýa-da 4 hatarlary

Çitiň gyrasy
Çitiň gyrasy A

Postsazgylaryň sany 9
Postshli ýazgylaryň göwrümi 1125 kerpiç ýa-da 2.19 m3
Sphli aralyklaryň göwrümi 2717 kerpiç ýa-da 5.3 m3
Esasy ses 1615 kerpiç ýa-da 3.15 m3
Gapdal göwrümi 5457 kerpiç ýa-da 10.64 m3
Sütünler üçin çözgüt 0.43 m3
Aralyk çözgüt 1.03 m3
Esasy çözgüt 0.61 m3
Esasy üçin beton göwrüm 5.32 m3
Esasy doldurma göwrümi 2.66 m3

Iň soňky aralyk doly däl 3000 mm
Deň aralyk üçin zerur: 8 ýazgylar 4375 mm ýa-da 9 ýazgylar 3889 mm

Çitiň gyrasy
Çitiň gyrasy B

Postsazgylaryň sany 10
Postshli ýazgylaryň göwrümi 1250 kerpiç ýa-da 2.44 m3
Sphli aralyklaryň göwrümi 3105 kerpiç ýa-da 6.05 m3
Esasy ses 1846 kerpiç ýa-da 3.6 m3
Gapdal göwrümi 6201 kerpiç ýa-da 12.09 m3
Sütünler üçin çözgüt 0.47 m3
Aralyk çözgüt 1.17 m3
Esasy çözgüt 0.7 m3
Esasy üçin beton göwrüm 6.08 m3
Esasy doldurma göwrümi 3.04 m3

Çitiň gyrasy
Çitiň gyrasy C

Postsazgylaryň sany 10
Postshli ýazgylaryň göwrümi 1250 kerpiç ýa-da 2.44 m3
Sphli aralyklaryň göwrümi 3027 kerpiç ýa-da 5.9 m3
Esasy ses 1800 kerpiç ýa-da 3.51 m3
Gapdal göwrümi 6077 kerpiç ýa-da 11.85 m3
Sütünler üçin çözgüt 0.47 m3
Aralyk çözgüt 1.14 m3
Esasy çözgüt 0.68 m3
Esasy üçin beton göwrüm 5.93 m3
Esasy doldurma göwrümi 2.96 m3

Iň soňky aralyk doly däl 3000 mm
Deň aralyk üçin zerur: 9 ýazgylar 4333 mm ýa-da 10 ýazgylar 3900 mm

Çitiň gyrasy
Çitiň gyrasy D

Postsazgylaryň sany 5
Postshli ýazgylaryň göwrümi 625 kerpiç ýa-da 1.22 m3
Sphli aralyklaryň göwrümi 1553 kerpiç ýa-da 3.03 m3
Esasy ses 923 kerpiç ýa-da 1.8 m3
Gapdal göwrümi 3101 kerpiç ýa-da 6.05 m3
Sütünler üçin çözgüt 0.24 m3
Aralyk çözgüt 0.59 m3
Esasy çözgüt 0.35 m3
Esasy üçin beton göwrüm 3.04 m3
Esasy doldurma göwrümi 1.52 m3

Materialshli materiallaryň jemi
Kerpiç 20836 kerpiç ýa-da 40.63 m3
Sütünler üçin çözgüt 11.79 m3
Aralyk çözgüt 3.93 m3
Esasy çözgüt 2.34 m3
Hemme zadyň çözgüdi 18.06 m3
Hemme zadyň düýbi üçin beton 20.37 m3
Hemme zat üçin esas 11.79 m3


© www.zhitov.ru