ጠቕላላ ስፍሓት መንደቕ 29.152
ናይ መስኮት ቦታ 0.962 (1 ፒሲኤስ)
ናይ ማዕጾ ከባቢ 1.522 (1 ፒሲኤስ)
ማዕጾን መስኮትን ሓዊሱ ናይ መንደቕ ቦታ 26.672
ዙርያ 11

ስፍሓት ናይ ሓደ ጥቕላል 52
ንውሓት ስንቂ 2.8
ምሉእ ሸት ኣብ ሓደ ጥቕላል 3 ፒሲኤስ
ዝተረፈ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጥቕላል 1.6
ብዝሒ ካንቫሳት አብ ልዕሊ 2.8 መ ~18 ፒሲኤስ

ጥቕላል ልጣፍ የድሊ ድምር 6 ፒሲኤስ
ተሪፉ ኣሎ። 3.332 ወይ 0.67 ጥቕላል© www.zhitov.ru