มุมมองทั่วไปของการ
มุมมองทั่วไปของการ
Rafters
Rafters
เคาน์เตอร์
เคาน์เตอร์
Struts
Struts


ขนาดรายการ
รายละเอียด 1. 6000 mm - 1 หลอด
รายละเอียด 2. 3195 mm - 2 หลอด
รายละเอียด 3. 994 mm - 1 หลอด
รายละเอียด 4. 681 mm - 2 หลอด
รายละเอียด 5. 349 mm - 2 หลอด
รายละเอียด 6. 1053 mm - 2 หลอด
รายละเอียด 7. 876 mm - 2 หลอด
รายละเอียด 8. 487 mm - 2 หลอด

ไม้ขอน
ความยาวทั้งหมด 20273 mm (20.27 m)
ปริมาณการค้าไม้ 0.101 m3


© www.zhitov.ru