พื้นที่ชั้น 12 m2
ยอดเงินของวัสดุที่กรอกข้อมูลเพศ 1.11 m3

ความสูงที่จุด A 40 mm
ความสูงที่จุด B 70 mm
ความสูงที่จุด C 110 mm
ความสูงที่จุด D 150 mm© www.zhitov.ru