พื้นที่ของการขุดค้น: 24 ตารางเมตร
ปริมาณของการขุดค้น: 36 ลูกบาศก์เมตร

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขุดหลุม: 18000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดของดิน: 7200

รวม: 25200


© www.zhitov.ru