การวาดภาพบริเวณตาบอด ในการตัด
การวาดภาพบริเวณตาบอด ในการตัด


พื้นที่ตาบอด 48.96 m2
พื้นที่ตาบอด 34.762 m3

หมอน 48.96 m2
ตาข่ายเสริมแรง 48.96 m2
ป้องกันการรั่วซึม 74.52 m2
ปูหิน 48.96 m2
คอนกรีต 4.896 m3
วัสดุฉนวนความร้อน 2.448 m3
กรวด 14.688 m3
ทราย 9.792 m3
ชายแดน 45.6 m
ความยาวของแผ่นคอนกรีต 45.6 m
พื้นที่ของ Formwork 32.376 m2


© www.zhitov.ru