อาร์ค
อาร์ค
กรอบของคณะกรรมการ
กรอบของคณะกรรมการ

ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของ reek 104 mm
ระยะห่างระหว่าง rejkami 44 mm

ความสูงของก้าน

  1. 1400 mm - 2 ชิ้น.
  2. 1450 mm - 2 ชิ้น.
  3. 1495 mm - 2 ชิ้น.
  4. 1536 mm - 2 ชิ้น.
  5. 1571 mm - 2 ชิ้น.
  6. 1602 mm - 2 ชิ้น.
  7. 1628 mm - 2 ชิ้น.
  8. 1650 mm - 2 ชิ้น.
  9. 1668 mm - 2 ชิ้น.
10. 1682 mm - 2 ชิ้น.
11. 1692 mm - 2 ชิ้น.
12. 1698 mm - 2 ชิ้น.
13. 1700 mm - 1 ชิ้น.


© www.zhitov.ru