సిఫార్సులు
ఇది సూత్రం సదుపాయాలు అనుగుణంగా
తగిన దశ లోతు
అనుకూలమైన కోణం మెట్లు 39.8°
ఈజీ స్టెప్స్

మొత్తం నమూనా నిచ్చెన
మొత్తం నమూనా నిచ్చెన

దశలను కొలతలు
దశలను కొలతలు

వేదిక
వేదిక
స్ట్రింగర్
స్ట్రింగర్

మద్దతు స్థాయిలు
మద్దతు స్థాయిలు


ఇన్పుట్
నిచ్చెన యొక్క ఎత్తు 2500 mm
ఓపెనింగ్ పరంగా నిచ్చెన యొక్క పొడవు 3000 mm
మెట్లు యొక్క వెడల్పు 900 mm
దశల్లో సంఖ్య 13
దశలను మందం 50 mm
Ledge స్థాయిలు 50 mm

స్ట్రింగర్ మెట్లు పొడవు 3734 mm
మొదటి మద్దతు వరకు స్ట్రింగ్ ప్రారంభంలో నుండి దూరం పైన నుండి 56 mm
దశ మౌంటు మద్దతు 300 mm
పదార్థాల పరిమాణం ఒకే స్ట్రింగ్ మద్దతు 2240 mm
నిచ్చెన యొక్క కోణం 39.8°

దశలను కొలతలు
స్టెప్ ఎత్తు 192 mm
దశలను డెప్త్ 281 mm
ఎత్తు podstupenka 142 mm
ఏరియా అన్ని స్థాయిలు 3.285 m2


© www.zhitov.ru