బహుళ కడ్డీ పొడవు: 205 mm
ప్లేట్ లో రంధ్రముల మధ్య దూరం: 60 mm


© www.zhitov.ru