அளவு நீரை: 2.9 எம்3

ஒரு சிறந்த digging செலவில்: 1450
நிலத்தடி போக்குவரத்து செலவு: 580

உப தொகை: 2030


© www.zhitov.ru