சரளை அல்லது மணல் பரிமாணங்கள் குவியல்
சரளை அல்லது மணல் பரிமாணங்கள் குவியல்

குவியலின் தொகுதி 3.047 எம்3
குவியல் மேற்பரப்பு 10.1 எம்2© www.zhitov.ru