பகுதி சுவர்கள் 96 எம்2
சதுர சாளரம் மற்றும் doorways ஆகியவை எடுக்கப்படவில்லை கணக்கில்.
சுவர்கள் பொருள் தொகை 14.4 எம்3

© www.zhitov.ru