பொது வரை படிகள்
பொது வரை படிகள்

கட்டத்தில்
கட்டத்தில்

அளவு வேகம்
அளவு வேகம்
சரம் பாகங்கள் அளவு
சரம் பாகங்கள் அளவு

பரிந்துரைகள்
அது சூத்திரம் வசதிகள் ஒத்துள்ளது
படியில் போதுமான ஆழத்தை
வசதியான staircase inclination 39.8°
வசதியான படிக்கட்டுகளில்

மூல தரவு
குணங்களை உயரம் 2500 mm
Aperture விவகாரத்தில் குணங்களை நீளம் 3000 mm
படிகள் அகலம் 900 mm
நடவடிக்கைகள் எண்ணிக்கை 13
இந்த treads thickness 50 mm
Lug treads 50 mm
ஒரு bowstring அடர்த்தியை 60 mm

ஒரு சரம் பொருள் அளவு 5390 mm
கோணம் குணங்களை 39.8°

அளவு வேகம்
Hight வேகம் 192 mm
ஆழம் வேகம் 281 mm
Riser உயரம் உயரம் 142 mm
பகுதி அனைத்து மட்டங்களிலும் 3.285 எம்2


© www.zhitov.ru