திட்டம் முட்டையிடும் decking
திட்டம் முட்டையிடும் decking
திட்டம் அலுமினிய பின்னடைவு முட்டையிடும்
திட்டம் அலுமினிய பின்னடைவு முட்டையிடும்

மொட்டை மாடியில் பகுதியில் 60 எம்2
முழுமையான தொடர் பலகைகள் 39
பலகைகள் எண் 134 பகுதிக்கு நீளம் 3 எம்
அலுமினிய தேக்கநிலை என்பவை 228 எம்
ஆரம்ப முனையத்தில் 30 பகுதிக்கு
முக்கிய முனையத்தில் 1140 பகுதிக்கு
இறுதி முனையை 30 பகுதிக்கு

அடித்தளம்: கீழிருந்து 80 மி.மீ. கான்கிரீட் முடிக்கப்பட்ட தரையில் நிலை வரை
ரப்பர் திண்டு 100*100*5 mm 380 பகுதிக்கு


© www.zhitov.ru