Allmänna ritning
Allmänna ritning

Inledande uppgifter
Höjd på tvärbalk 150 mm
Takfot 500 mm
Längd på bottenbalk 6000 mm
Höjden på taket började åka skridskor 2000 mm

Takfot eller taksprång 3551 mm
Överhäng 592 mm
Den totala längden på takbjälkar och takfot 4143 mm
Kap vinkel 58°
Avståndet från kanten takstolarna innan sågning 100 mm
Observera att detta avstånd bör mäta vinkeln 58° på randen taksparrarna

© www.zhitov.ru