Trappritning
Trappritning

framifrån
framifrån


Steg storlek
Steg storlek
Storleken av strängdelar
Storleken av strängdelar

ovanifrån
ovanifrån

skede
skede

Rekommendationer
Matcha formel faciliteter
Tillräckligt djup av steg
Bekväm trappa lutning 36.2°
Bekväm trappa

Inledande uppgifter
Höjden på trappan 2500 mm
Trapphusets plana längd 3000 mm
Trappans bredd 900 mm
Antal steg 12 + avsats
Planstegens tjocklek 50 mm
Planstegens överhäng 50 mm

Vinkeln på trappan 36.2°

Steg storlek
Steghöjd 192 mm
Stegdjup 313 mm
Höjden av stammar 142 mm

Området alla nivåer 3.375 m2
Det område av materialplattformen 1.665 m2

Numrera av metall profil
Bågsträng 11199 mm
avsats 5240 mm
Totalt 16439 mm


© www.zhitov.ru