Обим прерада: 0.99 м3

Одбора или дрвета: 0.015 м3
У кубних метара: 66.67 комада одбора или дрвета ове величине

Цена резане грађе: 6237
Трошкови 1 одбора или дрво: 94.5
© www.zhitov.ru