Madhësia Lot 11.25 ARES ose 1125 m2
Perimetrin e përgjithshme e faqes 135.41 m
Numri i polet në anën e sipërme 9
Numri i kolonave në anën e djathtë 11
Numri i polet në anën e më të ulët 8 (gjatësi Leg 30.41 metra, duke marrë parasysh porta - 26.41 m)
Numri i polet në anën e majtë 12
Postimet Corner - 4 kolonë
total i mesazheve: 44 (polet duke përfshirë për te porta)
Largësia në mes të posts:
në anën e sipërme 3 m
në anën e djathtë 2.92 m
në anën e më të ulët 3.38 m
në anën e majtë 3.08 m

Kostoja e poleve 17600

Total: 17600

© www.zhitov.ru